Bača a Praha VTIPY BAČOVSKÉ

Baví se dva bačové: „To u nás na Valašsku to nic není. Praha, tam je život. Metro tam mají, obchody plné zboží a když si zatrtkáš, ještě ti i zaplatí!“

„Nepovídej, tys tam byl?“ ptá se ten druhý.

„Nebyl, ale dcera psala...“