Tři dračí hlavy VTIPY ČERNÝ HUMOR

Honza: „Jak jsem slíbil, pane králi, v tomhle pytli jsou tři dračí hlavy.“

Král: „I já své slovo dodržím, v tomhle pytli je ruka princezny.“