Teplo u srdce VTIPY DŮCHODCI

Sedí dědeček s babičkou u stolu a babička říká: „Dědečku, mně je dneska tak teplo u srdce.“

Dědeček odvětí: „Bodejť by ti nebylo teplo, když máš levou kozu v polívce.“