Policajti a tučňák VTIPY O POLICAJTECH

Jdou dva policajti po ulici a najdou tučňáka. Přivedou ho na stanici a ptají se šéfa: „Šéfe, co máme s tím tučňákem dělat?“ 

Šéf odpoví: „Tak ho vemte do ZOO.“

Po obědě jde šéf domů, a vidí ty dva policajty, jak jdou s tučňákem po ulici, a ptá se: „Proč jste ho nevzali do ZOO?“ 

Policajti na to: „Tam už jsme byli. Teď s ním jdeme do kina.“