Po Pražském jaru VTIPY POLITICKÉ

„A jak to u vás vlastně je, po tom pražském jaru?“ ptá se zahraniční dopisovatel. „Jsou Rusové teď vašimi bratry nebo přáteli?“

„Bratry, samozřejmě. Přátele si člověk může vybírat!“