Píseň na pohřeb VTIPY TCHÝNĚ

„Co máme zahrát vaší paní tchýni?“ táže se kapelník před pohřbem.

„Co chcete, hlavně potichu, abyste ji nevzbudili!“